Prin utilizarea acestui site va exprimati acordul cu privire la politica noastra de cookie-uri. - Citește mai multe -

Regulament Campanie

Organizator, Durata și locul Campaniei, drept de participare, condiții generale

 

Campania ”Apocalipsa prețurilor”, denumită în continuare și ”Campania” se desfășoară în perioada cuprinsă între 13 noiembrie 2020 - ora 00.01 și 30 noiembrie - ora 23:59. Ora de start va fi anunțată pe site www.bicicletapegas.ro și ora de încheiere a acestei Campanii este ora 23.59 din data de 30 noiembrie 2020. Organizatorul Campaniei este societatea comercială ATELIERELE PEGAS S.R.L.,  cu sediul social în Str. Marcel Iancu, nr. 3-5, Cod poștal 020757 , Sector 2, București, România, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr J40/11692/2011, cod fiscal RO291684443, reprezentată prin Adrian Stanciu având funcția de Administrator.

 

Campania se va desfășura conform prevederilor prezentului regulament (denumit în continuare și „Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toți participanții. Prin participarea la Campanie se prezumă cunoașterea regulamentului și acordul Participantului. Participanții se obligă să respecte și să se conformeze tuturor termenilor, condițiilor și prevederilor prezentului Regulament.

 

 

Campania se desfășoară în UE și restul lumii și se adresează persoanelor peste 18 ani. Dacă nu au împlinit vârsta de 18 ani, Participanții pot participa la Campanie prin intermediul unui părinte sau al tutorelui legal.

Costul transportului nu este inclus și trebuie suportat de cumpărător.

Instrumentul principal al Campaniei este site www.bicicletapegas.ro.

Regulamentul oficial al Campaniei este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durată a Campaniei, în oricare dintre următoarele modalități:

• în format electronic, prin accesarea website-ului https://www.bicicletapegas.ro;

• în urma unei solicitări scrise trimise la adresa de comunicare a Organizatorului

din București, sector 2, Str. Marcel Iancu , nr.3- 5.

 

Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizată în scopul informării publicului și în scopul promovării în sens comercial, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta și/sau întrerupe desfășurarea Campaniei, cu condiția înștiințării prealabile cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificare/completare adusă prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte adiționale și vor fi comunicate către public prin publicarea pe website-ul https://www.bicicletapegas.ro.

 

Se pot înscrie în vederea participării la Campanie numai persoanele fizice („Participanții”) care îndeplinesc următoarele condiții:

• dacă au împlinit vârsta de 18 ani, participantii pot participa în nume

personal

• dacă nu au împlinit vârsta de 18 ani, Participantii pot participa la Campanie prin intermediul unui părinte sau al tutorelui legal

• care achiziționează online sau fizic, în perioada Campaniei, biciclete care fac obiectul Campaniei și care sunt semnalizate ca atare (prin semn electronic distinct aplicat pe site www.bicicletapegas.ro sau în magazinele fizice, cele indicate de vânzător ori prin alte mijloace fizice de semnalizare);

Nu pot participa la Campanie următoarele categorii de persoane:

• angajații companiei Atelierele Pegas S.R.L.

• angajații oricăror companii implicate în realizarea oricăror activități legate de organizarea și desfășurarea Campaniei sau activități similare cu obiectul de activitate al Organizatorului.

 

Campanie trebuie privită ca un mijloc comercial adresat persoanelor fizice și nu trebuie utilizată în alt sens. Organizatorul își rezervă dreptul de a selecta Participanții dacă are suspiciuni legate de intenția acestora în ceea ce privește utilizarea Campaniei. Produsele achiziționate în Campanie nu trebuie refolosite în sens comercial și de anvergură.

De asemenea, rudele angajatilor menționați mai sus (respectiv copii/părinți, frați/surori) si/sau soț/soție nu au dreptul de a participa la Campanie.

 

Mecanismul Campaniei

 

Organizatorul pune la dispoziție un număr de modele distincte de biciclete, piese și accesorii, marcate prin semn electronic distinct aplicat pe site www.bicicletapegas.ro sau în magazinele fizice, cele indicate de vânzător ori prin alte mijloace fizice de semnalizare și care conțin o reducere a prețului față de de valoarea inițială a acestuia (valoare a produselor când nu se află în cadrul vreunei campanii, promoții etc).

 

Campania funcționează în limita stocului disponibil!

 

Fiecare Participant, fie că participă în Campanie prin intermediul on-line sau fizic

(într-unul din magazinele Pegas), are dreptul la un număr rezonabil de achiziții și care vor fi supuse termenilor acestei Campanii. Altfel spus, orice participant poate beneficia de condițiile Campaniei doar pentru un număr rezonabil de achiziții și care să nu fie de anvergură. Campania se adresează exclusiv persoanelor fizice, iar produsele cumpărate în cadrul Campaniei nu trebuie folosite în sens comercial (de exemplu spre a fi revândute ulterior în scopul obținerii de profit prin acțiunea voluntară de comerț ilicit).

Participanții nu se pot exonera de vină prin invocarea lipsei unor prevederi dacă aceștia folosesc Campania pentru a avea alte beneficii decât cele stipulate sau pentru a aduce prejudicii Organizatorului. Beneficiile Campaniei sunt reducerile la biciclete piese și accesorii și sunt stipulate pe toată durata campaniei pe site www.bicicletpegas.ro.

 

PRODUSELE DIN CAMPANIE, PREȚURILE PRODUSELOR DIN CAMPANIE CÂT SI CONDIȚIILE ACHIZIȚIONĂRII BICICLETELOR ÎN SENSUL TERMENILOR DIN CAMPANIE NU SE POT CUMULA CU ALTE OFERTE, VOUCHERE, CODURI DE DISCOUNT SAU DISCOUNTURI. Ca regulă generală, niciun discount nu se se poate cumula cu alt discount dacă nu este specificat altfel.

 

 

Beneficii suplimentare Campanie

1. Orice bicicletă cumpărată în cadrul campaniei beneficiază de un 1 (unu) an suplimentar de garanție. Acest an suplimentar este consecutiv celor 2 inițiali. Altfel spus, celor 2 (doi) ani de garanție care se primesc inițial la achiziția oricărei biciclete vândute de Pegas se adaugă un 1 (unu) an suplimentar de garanție în aceleași condiții ca cei doi.

 

2. Automat, fiecare participant la Campanie care achiziționează cel puțin o bicicletă, va primi, ulterior, prin sistem electronic (email), un discount suplimentar de 20% pentru o achiziție ulterioară după terminarea Campaniei și nu mai târziu de 30 noiembrie 2021. Acest cod este transmisibil și poate fi folosit numai o singură dată, de o singură persoană, pentru orice achiziție.

Pentru a primi acest discount ulterior de 20%, fiecare participant din cadrul Campaniei va fi obligat sa dețină un cont pe site www.bicicletapegas.ro. Prin intermediul acestui cont, Pegas va oferi acest discount suplimentar. Discountul suplimentar de 20% nu va putea fi cumulat cu nicio altă promoție, campanie sau discount. Cu acesta se pot achiziționa doar produse la prețul întreg declarat de Organizator prin intermediul site www.bicicletapegas.ro. Astfel, acest discount poate fi aplicat pe o comandă care să conțină numai produse la preț întreg (care nu fac parte din alte campanii, promoții sau au deja discounturi).

Aceste beneficii se atribuie automat dacă se respectă prezentul Regulament și Participanții nu consimt altfel.

 

Organizatorul își rezervă dreptul să modifice reducerile acordate în Campanie oricând și la orice oră, fără a face un anunț în prealabil. Toate reducerile sunt afișate pe site www.bicicletapegas.ro. Practic, site www.bicicletapegas.ro este un instrument electronic care arată reducerile existente pe toată durata Campaniei. Cine nu poate accesa site www.bicicletpgas.ro, poate face o solicitare prin telefon la numărul (+40) 374 771 242 sau poate fi ajutat în acest sens de unul din consilierii de vânzări aflat în magazinele fizice Pegas. În funcție de interesele Organizatorului și fără a se limita la acestea, stocul produselor oferite cu reducere poate suferi modificări. Acest aspect nu va fi făcut public, iar când niște produse oferite spre reducere nu mai sunt socotite de organizator ca fezabile pentru acest lucru, aceste produse nu vor mai purta semnul electronic distinctiv de pe site www.bicicletpegas.ro. Trebuie reținut că stocul produselor are un caracter limitat și este guvernat de bunul mers al Campaniei, cel puțin în sens cantitativ și ținând cont de politica de vânzări a Organizatorului în acest scop.

push

Psst! Fii mereu primul care afla despre promotiile Pegas, acceptand notificarile noastre.

Raspund mai tarziu

Multumim! Te rugam sa confirmi prin linkul din mail.

Oops! Notificarile sunt dezactivate in browser.